Нят Нам – Виетнамското бойно изкуство, откриващо силата във всеки човек (Видео)

Нят Нам – Виетнамското бойно изкуство, откриващо силата във всеки човек (Видео)

Нят Нам (Nhat Nam) е традиционно виетнамско бойно изкуство, което било формално унифицирано и описано едва през 1983 г. от наследника на традиционна бойна школа и изследовател на местните бойни изкуства, проф. Нго Суан Бин.

Според някои източници, името Нят Нам произлиза от китайско-виетнамските символи за „Единен Виетнам” (一南). Според други то съвпада с виетнамското название на китайското владение Ринан на територията на днешен Северен Виетнам по време на династията Хан (след 111 г. пр. н. е.), което означава „На юг от слънцето”. В книгата си “Martial Art Nhat Nam”, 1-ва и 2-ра част, в която описва древната философия и техники на Нят Нам, Суан Бин по-скоро приема първата версия, в която думата „единен” описва унификацията или събирането на техники от всички традиционни виетнамски бойни изкуства в системата на Нят Нам.

Нят Нам се споменава за пръв път в историческите хроники през ХІІІ-ХІV век като „Школа на виковете”, тъй като рязкото вдишване и издишване на майсторите му преминавало в различни викове, съпровождащи ударите, защитните техники и хвърлянията. Според митовете и легендите обаче, първите техники на Нят Нам се зародили с нуждата от защита от китайските завоеватели през ІІ-І в. пр. н. е. и взаимствали някои от бойните техники на нашествениците.

Съвременният Нят Нам прохожда извън Виетнам през 1990 г. и бързо става изключително популярен в Русия, Беларус, Украйна и Литва, а по-късно в Полша, Швейцария и Великобритания.

[caption id="attachment_17030" align="aligncenter" width="480" caption="Проф. Нго Суан Бин със свои ученици."][/caption]

Философията на Нят Нам

В принципите на Нят Нам може да се открие силното влияние на конфуцианството, таоизма и будизма. Емблемата на бойното изкуство представлява змия и петел, вплетени във вечен двубой. Традиционно в източната философия змията е символ на злото, мрака, пасивността и инстинктите. Петелът пък символизира доброто, светлината, активността и стремежът към самоусъвършенстване. Тези две начала са в постоянен двубой в самите нас. Посланието в тази връзка на Нят Нам е, че по-висшето духовно начало контролира физическото начало, без да го разрушава.

Самите схватки в Нят Нам се провеждат в арена, наречена „дискът на луната”, който също е символ на водещия принцип на ненасилие в Нят Нам. Докато слънцето, освен че свети, също така изгаря и носи сушата, луната е тази, която свети по-меко, не заслепява и не изгаря. Това е и водещият принцип в техниките и воденето на боя в Нят Нам.

Бойното изкуство има 4 водещи начала – Там (душа), И (разум), Кхи (енергия) и Тхуат (техника/средство). Изначална е душата, която събира в себе си вярата и стремежа на духа към определено състояние, при което се постига максимална съсредоточеност и яснота във възприятията за нещата, които ни заобикалят. Второто начало е разумът. Той е всеобхватното знание, което служи за избора на път, водещ към осъществяването на стремежа на душата. Следващото начало е енергията, която е незрима същност, свързваща всеки човешки организъм с по-голямото космическо енергийно поле. След смъртта човешката енергия се разсейва, а овладяването й преди това води до укрепване на волята и увеличаването на вътрешната ни сила.

Вътрешните, енергийни упражнения в Нят Нам водят до натрупването на тази вътрешна енергия, която поддържа здравето и увеличава жизнените ни сили. Това е и същността на източната концепция за запазване и укрепване на човешкото здраве, посредством постоянното самоусъвършенстване на духа по пътя на сливането на енергията на малкото с енергията на големия Космос.

Последното, четвърто начало се явява техниката или способа – конкретните движения на тялото, заучените бойни комбинации, които тук се наричат „куен” (ката, б. ред.), стойките, характерните за Нят Нам лъжливи движения, атаките, блоковете, хвърлянията и останалите практически елементи на бойното изкуство.

Символът на Нят Нам е поставен в средата на квадратен, 5-цветен флаг, затворен в рамките на 5-те цвята на основните елементи, присъстващи в същността на всичко живо и неживо в тази вселена. Началото на схватката и тук е предшествано от ритуала „тиао”, който представлява познатия поздрав с опирането на юмрук в отворена длан. От една страна това показва уважението и следването на напътствията на учителя, а от друга обединението на противоположните начала „ам” (ин, б. ред.) и „жонг” (ян), потвърждаващо стремежа на ученика да се самоусъвършенства, като поеме по Пътя на вселената (дао, б. ред.).

Водещите принципи за изучаващите Нят Нам са изброени в 1-ви том на “Martial Art Nhаt Nam”:

Да търсиш качество, не количество;

Да разбираш много и да действаш прецизно;

Да търсиш същността, не формата; когато овладееш формата, не забравяй, че същността се крие под повърхността;

Волята и куража са по-важни от обмислянето;

Действието идва от съзнанието/осъзнаването;

Първо кали волята и куража си, след това търси майсторството;

Първо проумей/разбери, след това действай;

Ако искаш да се защитиш, трябва да разбереш как да атакуваш;

Ако искаш да атакуваш, трябва да знаеш кака да се защитаваш;

Познанието за това как да се защитаващ и да атакуваш, са предпоставките за победата.

Овладяването на Нят Нам включва едновременното физическо и духовно усъвършенстване.

Техниките на Нят Нам

В началото на обучението си, учениците заучават прости движения за динамично въздействие (удари) и блокове. След това започва задълбоченото овладяване на техники за защита и атака, заучените комбинации „куен”, както с голи ръце, така и с оръжия, външни и вътрешни самостоятелни тренировки, както и тренировъчен спаринг със свободен бой.

Техниките се основават на прости и рационални принципи, отчитащи психофизичните особености на всеки отделен човек и механизмите на движение на мускулите, връзките и ставите. Тяхната цел е използването на силата на противника и рационалното насочване на силата на нашия организъм или отделни негови части във фаза атака или защита. Упражненията се променят в зависимост от телосложението, възрастта и пола на всеки ученик, като могат да се усложнят и опростят. Това става чрез прилагането на правилото, че всеки човек има своите таланти и особености, както и индивидуални силни и слаби страни.

Идеята е техниките да се променят така, че да извлекат най-доброто от силата на всеки ученик. Практикуващите Нят Нам се учат да не се смущават от първоначалните трудности, тъй като преминавайки ги ще станат по-силни и ще постигнат усещането на хармония и лекота на тялото. По-нататък към него се добавя усещането за равновесие и хармония със заобикалящата ги среда.

Целта на практикуващите Нят Нам е постоянно да съхраняват контрола над себе си и да се стремят към мир и съгласие с околните. Вътрешните и външните техники възпитават в учениците прилежност, настойчивост за преодоляването на трудностите, умение за рационално разпределяне на времето, икономично използване на вътрешната енергия, избирането на оптималните средства и упоритост при постигането на целите, умение за мигновена оценка на обстановката, внимателност и мекота в подхода, човечност и уважение към противника.

Всички комбинации „Куен” комбинират „сила, ловкост, гъвкавост и издръжливост в един ритъм, който създава хармония между човека и природата”. Нят Нам има няколко групи куен – Имитиращ комплекс, който включва куен на змията, тигъра или планините. Оръжейният комплекс включва комбинации с тояга или меч, които се смятат за продължение на ръката и тренират твърдостта, остротата и мобилността. Има и дихателни Куен, които развиват бързите реакции, плавните движения по време на бой, издръжливостта и уменията да се отпускаш и почиваш или да мобилизираш и фокусираш силата си при необходимост.

Изпълняваните движения имат благотворно въздействие върху физиологията на практикуващите го, като нормализират обмяната на веществата, кръвното налягане, подобряват кръвоснабдяването на вътрешните органи и тъканите и подобряват състоянието на кожата и косата. При майсторите на Нят Нам се наблюдава повишена устойчивост на стреса, намалява умората, телесното тегло се нормализира, а физическата сила се увеличава.

Това се дължи на качественото изпълнение на техниките и тяхното осъзнаване. Професионалните майстори по Нят Нам тренират 6 дни в седмицата, два пъти дневно по 4 часа. Малките деца започват тренировки поне 3 пъти седмично но 1-1,5 часа на ден, а при възрастните тренировките продължават 2-2,5 часа. Тренировките се водят по 2 цикъла: А) повече ръце и стави, по-малко крака и Б) повече крака, по-малко ръце. Втората тренировъчна сесия е посветена основно на дихателни и вътрешни упражнения, които най-често продължават до 22,00 ч. вечерта. Сутрин практикуващите Нят Нам, никога не спят до късно, за да не „проспят красотата си”.

В основата на традиционните техники на Нят Нам е манипулирането на енергийните точки на тялото, които използва и иглотерапията, поради което те се използват и за лечебни цели. През вековете с тяхна помощ се били лекувани хроничния простатит, болките в гърба, свързани с проблеми с бъбреците или гръбнака, болестите на стомаха и червата, хроничните застойни процеси в органите на малкия таз, връщането на свободата на движенията след травми, както и спад в сексуалното желание или полово безсилие.

Бойните техники на Нят Нам използват ученията на за каналите и специалните центрове не енергията в човешкото тяло, като при изпълнението им се зарага на бързина, сила и точност. Бойните комбинации, не са включени в спортното направление на Нят Нам и не се демонстрират пред публика, съобразно традицията да се пазят в тайна. В бойното Нят Нам се практикуват и техники за развитието на специфични бойни качества – нечувствителност към болка, устойчивост на нокаут и запазване на концентрацията и мобилизиране на организма в критични и стресови ситуации. Наред с това се провеждат тренировки за засилване на всички човешки сетива – слух, обоняние, осезание, зрение, интуиция или предвиждане на нещата, както и овладяването на страха във всеки един момент.

За автора

Николай

Николай е политолог по образование с повече от 10-годишен опит в интернет-журналистиката и блогър. Дългогодишните му занимания с лека атлетика, волейбол и баскетбол и "неволите" на ектоморф го насочват към трупане на професионални знания в областта на физиологията, биохимията, микро- и макронутриентите, спортните травми и бодибилдинга. В Muskuli.com го доведе влечението към фитнес- и спортното хранене, здравословния начин на живот и физическата трансформация чрез промени в хранителния режим и правилната употреба на калистеника, кросфит и упражнения с тежести. Интереси извън професионалните - пътувания, фотография, книги, кино и спорт.

comments powered by Disqus

Споделете тази статия

Подобни статии